O projektu

Název projektu:

Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem,
registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0039

Plán průběhu projektu (prezentace PowerPoint)

Realizátor projektu:

SŠ gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

Komu je určen:

Cílovou skupinou jsou žáci třetích ročníků studijních a učebních oborů a žáci prvního ročníku denního nástavbového studia.

Region:

Olomoucký kraj

Cíl projektu:

Cílem je zvýšit jazykovou vybavenost žáků a zlepšit jejich šance na trhu práce.

Doba trvání:

1. 1. 2011 – 30. 6. 2012

Aktivity projektu:

1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů pro použití interaktivní tabule a e-learningu při výuce jazyků

  1. Příprava techniky - technická příprava a zajištění potřebného softwaru.
  2. Podpora lidských zdrojů - školení a konzultace pro učitele i pro žáky.

2. Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli ve výuce jazyků

  1. Vytvoření 2 sad sešitů pro použití s interaktivní tabulí s pomocí software Promethean zaměřených na anglický jazyk. Výsledkem bude banka sešitů pro interaktivní tabuli určená k využití při výuce anglického jazyka.
  2. Ověření sešitů vytvořených pro interaktivní tabuli

3. Tvorba a aplikace e-learningových programů ve výuce jazyků

  1. Vytvoření 3 celoročních výukových e-learningových programů/kurzů zaměřených na anglický jazyk
  2. Ověření e-learningových programů

Místo konání:

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Manažer projektu: PhDr. PaedDr. Bc. Oldřich Baďura • e-mail: reditel@sirava.cz
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Fridrich • e-mail: fridrich@sirava.cz; tel. 581 200 473
Administrátor projektu: Ing. Martin Kovář • e-mail: kovar@sirava.cz
www.sirava.cz/specialsluzby • tel. 581 207 106 • fax: 581 203 769
e-mail: info@sirava.cz